نام کاربر: anjame
از: Tempelhof-Schöneberg
زبان‌ها: Englisch, Spanisch
موضوع: زبان
از تاریخ: 07.02.2021

SPRACH-TANDEM DEUTSCH – SPANISCH (oder ENGLISCH)

Hallo Frauen,

ich bin Anja und helfe Euch gerne beim Deutschlernen! Wir können uns regelmäßig auf einen Spaziergang oder im Café treffen und Deutsch sprechen. Gerne helfe ich auch bei Hausaufgaben (z.B. Korrekturen). Gleichzeitig möchte ich mein Spanisch (oder Englisch) verbessern. Wenn Du Spanisch oder Englisch Muttersprache oder auf hohem Niveau sprichst, und Du genauso offen, freundlich und neugierig bist wie ich, dann melde Dich gerne!

Viele Grüße!

—————

Hola mujeres

¡Soy Anja y estoy feliz de poder ayudarte a aprender Alemán! Podemos encontrarnos regularmente para dar un paseo or en un café y hablar alemán. También estoy feliz de ayudar con la tarea (por ejemplo, correcciones). Al mismo tiempo quiero mejorar mi español (o inglés).

Si hablas español o inglés como lengua materna o en un nivel alto, y eres tan abierta, amable y curiosa como yo, ¡ponte en contacto!

Un saludo

—————-

Hello women,

I’m Anja and I’m happy to help you learn German! We can meet regularly for a walk or a coffee and speak German. I am also happy to help with homework (e.g. corrections). At the same time I`d like to improve my Spanish (or English). If you speak Spanish or English as your mother tongue or at a high level, and you are just as open, friendly and curious as I am, then please get in touch!

Best regards!

شما باید جهت پاسخ به این اعلان ابتدا وارد شوید.

لطفا کاربران ثبت‌نام شده‌ی WOMEN‘S WELCOME BRIDGE وارد شوند.

ورود

اگر هنوز کاربر WOMEN‘S WELCOME BRIDGE نشده‌اید، میتوانید ثبت‌نام نمایید.

ثبت نام

بازگشت