کمک

در صورت داشتن سيوال در مورد ثبت نام يا استفاده از صفحه
WOMEN’S WELCOME BRIDGE
ميتوانيد تلفني يا حضوري در وقت اداري زير با ما تماس بگيريد
سه شنبه ها از ساعت ٣ تا ٤ و نيم بعد از ظهر با تلفن 88922637( 030)در دفتر
WOMEN’S WELCOME BRIDGE در پروژه Raupe und Schmetterling- Frauen in der Lebensmitte e.V. Pariser Str.3,10719 Berlin